شرکت زرین خوشه هشتگرد

شرکت زرین خوشه هشتگرد (سهامی خاص) فعالیت تولیدی خود را در زمینه تولید انواع آرد و سبوس در تاریخ 27/01/77 واقع در کیلومتر 14 جاده کرج-هشتگرد، بعد از سه راه سهیلیه، خیابان آرد سازان آغازنمود. هم اکنو ...